Bjarne Stroustrup könyvei

A C++ Programozási nyelv I-II.

A könyv, amelyből több, mint félmillió programozó tanult… Kötetünk az ANS/ISO szabvány szerinti C++ nyelvet, annak standard könyvtárát és legfontosabb eljárásait írja le. Részletesen áttekinti a nyelv szolgáltatásait, illetve a standard könyvtár által biztosított összetevőket. Csak néhány ezek közül: Absztrakt osztályok Programozást segítő osztályhierarchiák használata Sablonok, vagyis a típusokat helyesen kezelő, általánosan használható programelemek készítésének alapjai Szabályos hibakezelés kivételek segítségével Nagyobb programok modulokra bontása A C++ C részhalmaza és így tovább… Ez a fordítás a 2000 v. úgynevezett special edition változaton alapul, amely két függeléket tartalmaz a harmadik kiadáshoz képest.