Bjarne Stroustrup - A C++ Programozási nyelv I-II.

A C++ Programozási nyelv I-II.

A C++ Programozási nyelv I-II.

A könyv, amelyből több, mint félmillió programozó tanult… Kötetünk az ANS/ISO szabvány szerinti C++ nyelvet, annak standard könyvtárát és legfontosabb eljárásait írja le. Részletesen áttekinti a nyelv szolgáltatásait, illetve a standard könyvtár által biztosított összetevőket.
Csak néhány ezek közül:

  • Absztrakt osztályok
  • Programozást segítő osztályhierarchiák használata
  • Sablonok, vagyis a típusokat helyesen kezelő, általánosan használható programelemek készítésének alapjai
  • Szabályos hibakezelés kivételek segítségével
  • Nagyobb programok modulokra bontása
  • A C++ C részhalmaza
  • és így tovább…

Ez a fordítás a 2000 v. úgynevezett special edition változaton alapul, amely két függeléket tartalmaz a harmadik kiadáshoz képest.

A C++ Programozási nyelv I-II.

Nincsen hozzászólás