Táblázatkezelés IF

A könyv az Office 97 Excel alkalmazásának alapján készült, de különösebb változtatások nélkül használható az Excel 2000, Excel 5.0 vagy Excel 7.0 programokhoz is. Feltételezzük, hogy az Olvasó tisztában van néhány alapfogalommal: a fájlkezelés alapismereteivel (megnyitás, elmentés, fájl-, könyvtár fogalma stb.); az általános iskolai matematika-ismeretekkel, különös alapossággal a százalékszámítás témakörében.

SQL Teljesítményfokozás

Végre egy gyakorlati megoldásokat bemutató kézikönyv olyan adatbázis-szakértők számára, akiknek a feladata egy szervezet kiemelt fontosságú adatainak hatékony kezelése! A témában megjelenő könyvek vagy csak egy adott rendszerrel foglalkoznak, vagy olyan általános megoldásokat adnak, melyek az életben nehezen használhatók. A szerzők célja, hogy áthidalják a két terület közötti nagy szakadékot: a könyv azokhoz szól, akik az adatbázis-kezelés alapjait ismerik (sőt, munkájukhoz használják), de szeretnék megtanulni, hogyan tudják felgyorsítani a meglévő rendszert. A könyv első fele a programozás oldalával foglalkozik: hogyan készítsük el lekérdezésünket, hogy a meglévő rendszeren a lehető leggyorsabb legyen, hogyan építsük fel az adatbázist, milyen indexeket használjunk stb. Ezek után pedig komolyabb vizekre evezünk, foglalkozunk a tárolt eljárásokkal, az ODBC és a JDBC lehetőségeivel, a zárolásokkal és a költségalapú optimizálással.

Vektorgrafika és prezentáció

A szerzők, akik a középfokú- valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban, vagy a felsőoktatásban résztvevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak. Az Olvasó most a hatodik könyvet tartja a kezében. A könyv két nagyobb részből áll. Az első rész rajzok (vektorgrafikák) készítésével foglalkozik, amelyet az Office alkalmazásokban található rajzoló programmodul segítségével készíthetünk el. Egyszerű objektumok rajzolásától eljuthat az Olvasó a pontosan méretezett, összetett ábrák megrajzolásáig. Az első rész a szabálytalan alakzatok szabadkézi rajzolásával zárul. A második rész bemutatók (prezentációk) készítésével foglalkozik. A könyvnek ez a része a bemutatók fő alkotóelemeinek elkészítésével foglalkozik először, mint például a diák, szövegek, táblázatok, diagramok. Ezt követik a bemutató összeállításával és vetítésével kapcsolatos ismeretek: áttűnések, diasorrend, animációk, akciógombok stb. A könyv egy összefoglaló táblázattal zárul. A fejezetek végén az ECDL vizsga feladataival egyező…

Elosztott Rendszerek

A könyv a számítástudomány egy kulcsfontosságú területével, az elosztott rendszerekkel foglalkozik. Az Olvasó tömör, gyakorlatias áttekintést kap az elosztott rendszerek működéséről és a velük kapcsolatos alapelvekről, ami lehetővé teszi, hogy később maga is részt vegyen az ilyen rendszereket fejlesztő csoportok munkájában. A könyvben tárgyalt főbb témák a következők: az elosztott rendszerek felépítése mind a hardver, mind a szoftver oldaláról; az elosztott erőforrások kezelése; az erőforrásokhoz való hozzáférés kérdései. Megtalálhatjuk benne az elosztott rendszerek főbb alkalmazási területeinek rövid ismertetését, valamint néhány esettanulmányt is. A könyv érdekessége, hogy a számítástudomány számos különböző területét érinti, beleértve a számítógép-rendszereket, az operációs rendszereket, a programozást és az adatbázisokat.

QuarkXPress 5 I-II.

A könyv úgy épül fel, hogy tükrözze, mire való a QuarkXPress: számítógéppel nyomdakész terméket létrehozni. Ezért a program általános áttekintésével indul, majd a dokumentum szerkezetének kialakításával folytatódik, és csak ezután következnek az alapveto ismeretek, például a szövegek és képek elhelyezése az oldalakon. Ezt a QuarkXPress néhány finombeállításának leírása követi, végül pedig a nyomtatással kapcsolatos kérdések kerülnek sorra. Mivel mostanában sokaknak nyomtatásban és az Interneten is meg kell jeleníteniük munkájuk eredményét, a szerző egy fejezetet a Weben történő közzétételnek is szentelt. Ezt a könyvet sokféleképpen lehet olvasni. Van az elejétől végig történő elolvasás. Ezzel a módszerrel lehet felcsipegetni az utolsó morzsáig mindent, amit a könyv tartalmaz. Ez a módszer azonban sokaknak nem felel meg. Ezt a könyvet szerzője mindennapi használatra szánta, hogy bármikor le lehessen emelni a polcról, és még csak elemek sem kellenek bele. Ha elsősorban az 5-ös változat új szolgáltatásai

Osztott Algoritmusok

Az osztott algoritmusok kifejezés sokféle, széles körben alkalmazott párhuzamos algoritmust takar. Eredetileg olyan algoritmusokat jelentett, amelyeket nagy földrajzi területen szétosztott processzorokon való futásra terveztek. Ma olyan algoritmusokat is jelent, amelyek helyi hálózaton, sőt közös memóriájú többprocesszoros rendszereken futnak. Az osztott algoritmusokat használják például a telekommunikáció, az osztott adatfeldolgozás, a tudományos számítások és a valósidejű folyamatirányítás területén. A könyv négy fő része a szinkron hálózatok, aszinkron közös memóriájú rendszerek, aszinkron hálózatok és a részben szinkron rendszerek algoritmusait elemzi. A vizsgált problémák közé tartozik a vezető folyamat választása, szélességi keresés, legrövidebb utak, minimális feszítőfa, maximális független halmaz, kölcsönös kizárás, erőforrás-hozzárendelés (étkező filozófusok és ivó filozófusok), adatok ellentmondásmentessége, megegyezés (k-megegyezés és közelítő megegyezés). Az algoritmusok elemzése rendszerint két formában szerepel: egyrészt könnyen érthető vázlatos formában, másrészt automaták segítségével adott formális modellekre építve. Az elemzések eredménye a tárgyalt algoritmusok helyességének bizonyítása, futási idejük és üzenetszámuk jellemzése alsó és felső korlátokkal, az egyes problémák megoldhatóságának eldöntése, valamint a problémák megoldásához szükséges idő becslése. A tárgyalás során a szerző figyelembe veszi a működő osztott rendszerekre jellemző nagyfokú bizonytalanságot és hibalehetőséget, például a következőket:  ismeretlen számú processzor ismeretlen hálózati topológia különböző helyekre egymástól független bemeneti adatok töltődhetnek egyszerre több program hajtódik végre, amelyek különböző időpontokban indultak el…

Java alapú webszolgáltatások

A webszolgáltatások az osztott számítástechnika fejlődésének következő lépcsőfokát jelentik. A nyílt szabványokon alapuló webszolgáltatások lehetővé teszik, hogy a program egyszerűen, rendszerfüggetlenül és laza kapcsolattal csatlakozzon ügyfeleink és partnereink rendszereihez. A könyv megismertet bennünket a webszolgáltatások alapfogalmaival, és bemutatja, hogyan építhetjük be ezeket a szolgáltatásokat saját cégünk életébe. Kitér a webszolgáltatásokhoz kapcsolódó, jelenleg születőben szabványokra is: SOAP, WSDL, UDDI.

IP Kapcsolás és útválasztás

A hatékony Internetes adatátvitel a hálózat szerkezetének összetettsége miatt az útválasztás! protokollok beható ismeretét igényli. E könyv alászáll az Internet szerkezetének legmélyére, felfedve a hálózati adatátvitel rejtelmeit. Stephen Thomas lényegre törő magyarázatokkal és több mint 300 ábrával mutatja be a manapság használatos összes TP kapcsolási és útválasztási módszert.

Unix/Linux héjprogramozás

Ezt a könyvet elsősorban azok a UNIX operációs rendszerrel még csak ismerkedő számítógép-használók forgathatják haszonnal, akik a UNIX okozta “első traumán” már túlvannak. Értem ez alatt a néha kissé fura írásmódot, a más operációs rendszerektől eltérő gondolkodásmódot, no meg a sokat emlegetett szűkszavúságot. Ez a könyv tehát bevezető jellegű, de nem azokhoz szól, akik még semmit nem tudnak a UNIX operációs rendszerről. Ennek megfelelően nem, vagy csak érintőlegesen tárgyalja például a UNIX alapfogalmait. Kivételt képeznek azok a témakörök, amelyek valamilyen módon szervesen kapcsolódnak a héjprogramozás elméletéhez vagy gyakorlatához. Ahhoz tehát, hogy az itt leírtakat megértse, az Olvasónak már eleve rendelkeznie kell számos alapismerettel. Legalább érintőlegesen ismernie kell például a jogosultságok rendszerét, bizonyos alapvető UNIX parancsokat, alapszinten értenie kell, hogy mi az a szabványos be- és kimenet, és természetesen hatékonyan kell tudnia használni legalább egy szövegszerkesztőt. Összefoglalva tehát ez a könyv azoknak a középhaladóknak vagy haladóknak íródott, akik a tanulás folyamatában eljutottak arra a pontra, ahonnan a UNIX rendszert már szeretnék saját munkájukkal kapcsolatos tényleges feladatok megoldására is használni.

A C++ Programozási nyelv I-II.

A könyv, amelyből több, mint félmillió programozó tanult… Kötetünk az ANS/ISO szabvány szerinti C++ nyelvet, annak standard könyvtárát és legfontosabb eljárásait írja le. Részletesen áttekinti a nyelv szolgáltatásait, illetve a standard könyvtár által biztosított összetevőket. Csak néhány ezek közül: Absztrakt osztályok Programozást segítő osztályhierarchiák használata Sablonok, vagyis a típusokat helyesen kezelő, általánosan használható programelemek készítésének alapjai Szabályos hibakezelés kivételek segítségével Nagyobb programok modulokra bontása A C++ C részhalmaza és így tovább… Ez a fordítás a 2000 v. úgynevezett special edition változaton alapul, amely két függeléket tartalmaz a harmadik kiadáshoz képest.