Christopher Bennage, Ron Eisenber könyvei

Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt

A Windows Presentation Foundation (röviden WPF) a Microsoft legújabb keretrendszere, amellyel kifinomult, szolgáltatásgazdag felhasználói felületű asztali alkalmazásokat építhetünk. A WPF jelentősen különbözik az elődeitől, miközben számos olyan elvre támaszkodik, amely a meglevő asztali, illetve webes keretrendszerek alapját képezi. A WPF lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy könnyen és gyorsan oldjanak meg olyan feladatokat, amelyek a korábbi keretrendszerekkel csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem voltak megvalósíthatók. Ezt a könyvet azoknak szántuk, akik legalább némi általános tapasztalattal rendelkeznek a .NET-fejlesztéssel kapcsolatban. Ha már dolgoztunk a WinFormsszal vagy az ASP.NET-tel, ennek a kötetnek a megértése sem okozhat nehézséget. Kódpéldáink C# nyelven íródtak, de ügyeltünk arra, hogy azok számára is olvashatók legyenek, akik elsősorban Visual Basicben fejlesztenek. Mivel a WPF használata igen kiterjedt témakör, könnyen elveszhetünk a részletekben, ezért a könyvben igyekeztünk általános ismereteket közölni. A keretrendszer legfontosabb működési elveit mutatjuk be, és a célunk az, hogy az Olvasó a kötet elolvasása után magabiztosan legyen képes WPF-alkalmazásokat készíteni, illetve hogy megfelelő tudással vértezzük fel ahhoz, hogy jobban elmélyedhessen a keretrendszer őt érdeklő részeiben.